REGMAR

Unibaps israeliske kund har valt att avsluta pågående kvaliceringsprojekt

Unibaps israeliske kund har som tidigare pressmeddelats 2023-11-19 valt att pausa pågående kvalificeringsprojekt i enlighet med klausuler i gällande avtal.  Nu har kunden meddelat att de väljer att avsluta hela projektet. Beslutet är inte hänförligt till Unibaps prestation, utan med referens till rådande situation.

I den överenskommelse som nåtts med kunden kommer Unibap att få en positiv effekt på nettoomsättningen på 1 MSEK första kvartalet 2024. 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Åman
VD

[email protected]

+46 70 821 00 51

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2024 kl. 10:55 (CET).

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som erbjuder avancerade lösningar för Edge Computing och Cloud Computing i rymden. Vårt SpaceCloud® erbjudande består av hårdvara, mjukvara samt tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molnlösningar i satelliter. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

Unibap-PM-2024-03-28.pdf

Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA