Unibap: Stark orderingång under Q2 lägger grunden för helåret

Under Q2 2024 har vi tecknat kontrakt med ett ordervärde på 36,5 MSEK, varav en större order till en existerande kund, två nya kunder samt ett antal mindre tilläggsbeställningar.

Under Q2 tecknade vi kontrakt på batch #2 (utav 3) inom ramen för det stora ESA-administrerade europeiska konstellationsprojektet med ett värde på 2,25 MEUR.
- Leveranserna av batch #1, bestående av vår etablerade iX5 lösning var ett av våra viktigaste mål under 2023. Detta drev vårt arbete med att rampa upp produktionen och säkerställa produktkvaliteten för att klara volymaffärer. Det är glädjande att vi fått ett kvitto på vårt arbete i form av fortsatt förtroende med batch #2, säger Johan Åman, VD, Unibap.

Vi tecknade även avtal med två nya kunder, D-orbit samt ReOrbit, samt några mindre tilläggsbeställningar från existerande kunder.
-D-orbit har vi haft ett långt och framgångsrikt samarbete med, som nu går över i en kommersiell relation. Vi är nöjda med att de väljer att bygga sin rymddatastrategi på vår iX5 lösning. ReOrbit är ett innovativt bolag med stora ambitioner avseende "software defined satellites", där vi nu blir indesignade med vår nya iX10 i deras LEO lösning. Vi har en bra marknadsposition, säger Mathias Persson, VP Sales, Unibap.

Ihop med tidigare annonserade ordrar så lägger detta grunden för vår ambition om minst 50% tillväxt under 2024.

Uppsala 2024-07-02

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Åman
VD

[email protected]

+46 70 821 00 51

 

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som erbjuder avancerade lösningar för Edge Computing och Cloud Computing i rymden. Vårt SpaceCloud® erbjudande består av hårdvara, mjukvara samt tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molnlösningar i satelliter. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA