REG

Unibap offentliggör utfall i företrädesemission

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller ''Bolaget'') offentliggör idag utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 12 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). Teckningssammanställningen visar att 326 022 Units, motsvarande cirka 89 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 11 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen är tecknad till 100 procent. Unibap tillförs därmed cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 7 juni 2022 och sammanställningen visar att 296 876 units, motsvarande cirka 81 procent, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget anmälningar om teckning av ytterligare 29 146 units utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 8 procent för en total teckning om cirka 89 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 11 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således sammanlagt tecknad till 100 procent och Unibap tillförs cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader.

- Med kapitalet som nu tillförs Unibap fortsätter vi arbetet med att öka vår produktionskapacitet för att möta den ökade efterfrågan på Unibaps produkter. Vi går också vidare med att utveckla SpaceCloud-tjänster och appar för att expandera vårt erbjudande både i rymden och på jorden, säger Lena W Jansson, VD för Unibap.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort i form av en avräkningsnota att skickas till de som tilldelats aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 20 maj 2022 med anledning av Företrädesemissionen.Antal aktier och aktiekapital


Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 98 718,79 SEK, från cirka 1 233 986,15 SEK till sammanlagt cirka 1 332 704,94 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 730 040 aktier till totalt 9 855 549 aktier.


Handel med BTA


Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 26, 2022.Teckningsoptioner


Genom Företrädesemissionen emitteras även 365 020 teckningsoptioner av serie 2022/2023, vilka berättigar till teckning av 365 020 aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2022/2023 sker under perioden från och med den 15 september 2023 till och med den 29 september 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs om 50 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2023 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare ca 18,2 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2022/2023 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare ca 49 359,40 SEK.

 

 

Rådgivare


Swetechuity AB och Advokatfirman Lindahl KB är finansiell respektive legal rådgivare till Unibap i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Uppsala 2022-06-10

För mer information, vänligen kontakta:

 

Lena W Jansson
VD

[email protected]
+46 72 450 15 15

 

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected] , är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA