Unibap och SSC inleder dialog om samarbete kring SpaceCloud™ molntjänster i rymden

Unibap utvecklar SpaceCloud™ Services (USS) med stöd från europeiska rymdstyrelsen (ESA) och inleder nu diskussioner om utökade erbjudanden tillsammans med Swedish Space Corporation (SSC). SSC erbjuder världsomspännande satellitkommunikationstjänster till privata företag och myndigheter. Det avsedda strategiska samarbetet mellan Unibap och SSC öppnar affärsmöjligheter för nyckelfärdiga SpaceCloud™-lösningar för enskilda satelliter eller stora satellitkonstellationer med intelligent databearbetning och flexibel kommunikation. Genom SSCs globala närvaro kan Unibap få en kraftigt utökad marknadsexponering samtidigt som SSC kan erbjuda utökade molntjänster med flexibilitet och högre produktförädling i sina tjänster.

Unibap och SSC kommer under hösten 2020 diskutera affärsmodeller och fördjupade samarbetsavtal samt utprova och verifiera gränssnitt och protokoll till SSCs markstationer och markinfrastruktur. Unibap kommer inkludera samarbetet som en viktig pusselbit i det pågående och tidigare kommunicerade ESA InCubed projektet för SpaceCloud Services och som en svensk strategisk del i planeringen för fortsättningsfasen med ESA för rymddemonstration.

SpaceCloud-kunder skulle genom ett samarbete erhålla en sömlös molntjänst fördelad optimalt efter aktuella behov i rymden, på jorden eller i kombinationer där rymd och markinfrastruktur samverkar. Företagen ser tillsammans stora affärsmöjligheter när gränserna mellan markbaserade tjänster och rymdtjänster öppnas upp. Samarbetet skulle även leda till en starkare svensk och europeisk strategisk position inom IoT och datadrivna affärsmodeller med Esrange i Kiruna som stort kommunikationsnav i SpaceCloud™.

- Vi är entusiastiska inför ett samarbete kring SpaceCloud med SSC för att kunna erbjuda nyckelfärdiga globala lösningar. Samarbetet skulle ta ombord-dataprocessing och satellitkommunikation till nästa nivå och möjliggör den fulla potentialen av molntjänster för rymdsystem, säger Fredrik Bruhn, VD vid Unibap.

- Fördelarna med detta initiativ är tydliga: molnlösningar är ett lovande innovationsområde som optimerar våra tjänster och möjliggör en bättre anpassning till våra kundbehov i rymden och på jorden eller i kombinationer där rymd och markinfrastruktur samverkar, säger Linda Lyckman, SVP Affärs- och teknikinnovation, SSC.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 70 7833215

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

För mer information om SSC, vänligen besök Bolagets hemsida https://www.sscspace.com


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA