REGMAR

Unibap och Prevas tecknar avsiktsförklaring gällande Unibaps industriverksamhet

Unibap AB (Publ) har idag ingått en avsiktsförklaring med Prevas AB för att påbörja en dialog om övergång av företagets industriverksamhet. Unibap har sedan 2013 arbetat med att automatisera svensk industri genom sin robotik- och AI teknik samt att utveckla rymdteknik. Under de senaste åren har företagets rymdverksamhet vuxit sig allt starkare och står idag för nära 90 % av bolagets verksamhet. Unibaps styrelse har därför beslutat att inleda förhandling om att överlåta industriverksamheten till Prevas som har kapacitet att långsiktigt driva industriverksamheten vidare. En överlåtelse av industriverksamheten enligt ovan förväntas inte väsentligt påverka Unibaps resultat och finansiella ställning.

-  Unibap är i ett mycket spännande skede vad gäller vårt rymderbjudanden vilket kräver att vi fokuserar till 100 % på den marknaden. Vi är därför mycket glada att vi tillsammans med Prevas kan gå vidare in i en dialog om vår industriverksamhet. Vi ser mycket positivt på Prevas möjlighet att förvalta och utveckla verksamheten säger Johan Åman, VD på Unibap

 Prevas har en stark position inom produkt- och produktionsutveckling där de bland annat är ledande inom digitalisering och automatisering av nordisk industri. En fortsatt stark trend är att behovet av djup tekniks kompetens ökar. Inte minst behovet av att kunna förstå komplexa problem, hitta och leverera lösningar på dem, och ha förmågan att ta ansvar för dessa.

-  Vi ser en fin möjlighet att komplettera vårt starka erbjudande inom avancerade visionlösningar genom att addera Unibaps spetskompetens inom AI och visionsteknik. Inom Prevas blir Unibaps industriverksamhet en del av vår kärnverksamhet. Vi ser stor potential i en framtida gemensam tillväxt inom avancerade visionsystem baserade på AI & Machine learning för våra krävande och världsledande industrikunder, säger Magnus Welén, VD på Prevas.  

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Åman
Verkställande direktör

[email protected]

+46 70 821 00 51

 

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2023, klockan 10.30 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som med hjälp av Edge Computing erbjuder intelligenta AI-lösningar i rymden och på jorden. Våra tjänster transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molnlösningar i satelliter. På jorden kombineras AI med machine vision, sensorteknik, rymddata och robotik för att hjälpa kunder att effektivisera, kvalitetssäkra och automatisera sina processer. Kombinerat med vår erfarenhet inom AI och robotik skapas förutsättningar för att nå långt ut i rymden. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Kort om Prevas

Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 900 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998.

För mer info om Prevas, besök www.prevas.se


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA