Unibap levererar SpaceCloud utvecklingssystem för autonom planering för satelliter till Orbit Logic Inc

Amerikanska Orbit Logic Incorporated har fått i uppdrag av amerikanska flygvapnets forskningsavdelning (US Air Force Research Laboratory, AFRL) att migrera Orbit Logics mjukvara för avancerad autonom missionsplanering (Advanced Planning Software, APS) till Unibaps Deep Delphi ekosystem för framtida satellitsystem. Beställningen är på 9500 USD och levereras under juli 2017. Det är det första steget i en kvalificeringsplan som kan komma att involvera en framtida kvalificeringsflygning på en satellit med en optimerad SpaceCloud lösning för nanosatelliter (CubeSats).

Orbit Logic är ett amerikanskt företag i rymd- och drönarbranschen som i 15 år levererat avancerad mjukvara för planering och schedulering av autonoma system. Uppdraget till Orbit Logic från AFRL erbjuder Unibap en signifikant möjlighet att tillsammans med Orbit Logic öka försäljningen i USA. Initialt kommer APS-SpaceCloud lösningen att testas på CubeSat satelliter för att erhålla rymdkvalifikation varpå kombinationslösningen sedan kan erbjudas till alla storlekar av satelliter för ökad funktionsförmåga och drifttillförlighet.

Fredrik Bruhn, VD på Unibap:
"Unibaps SpaceCloud produkter med Deep Delphi ekosystem erbjuder artificiell intelligens ombord på satelliter och rymdfarkoster och är en av väldigt få lösningar på marknaden som har flera års ackumulerad operativ tid i rymden. Deep Delphi ekosystemet bygger på en standard Linux vilket gör det enkelt att migrera programvara till systemet och dra nytta av vår höga beräkningsprestanda. Denna leverans ger oss möjlighet att tillsammans med en kund visa effektiviteten i våra produkter och erhålla en viktig referens för framtida upphandlingar".

Uppsala 2017-07-04

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bruhn, Verkställande Direktör
[email protected]
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2017 klockan 11.00 CET.

Kort om Unibap
Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA