Unibap inleder samarbete med Brainpool för att stödja unga talanger med särskild begåvning

Unibap inleder samarbete med Brainpool för att stödja unga talanger med särskild begåvning Brainpool är en ideell förening som stödjer ungdomar med särskild begåvning i deras sociala och intellektuella utveckling. Brainpool ger ungdomarna utrymme att dela och utveckla stora tankar tillsammans med varandra, att möta visionära företag, akademiska institutioner och inspiratörer.

Genom ett nytt avtal blir Unibap en av Brainpools huvudpartner. Det innebär ett långsiktigt samarbete, såväl finansiellt som genom att Unibap kommer att medverka i Brainpools verksamhet.

- Unibap bygger en verksamhet där olikheter och begåvning har en naturlig plats, säger Stina Boman Wittich, medgrundare och ordförande i Brainpool. Företaget är en förebild på flera sätt och de bidrar med en gränsöverskridande kompetens. Unibap är superproffs inom en rad olika områden och dessutom är företagets produkter mycket avancerade, vilket inspirerar våra medlemmar att utveckla sin egen potential.

- Vi är glada och stolta över att Brainpool väljer att samarbeta med oss, säger Fredrik Bruhn, VD på Unibap. Det är en förmån att få lära känna de här ungdomarna och få bidra till deras utveckling, samtidigt som vi ser fram emot att ta del av deras nyfikenhet och tankar kring vår verksamhet. Partnerskapet med Brainpool är ett viktigt steg för att förverkliga vår vision om att utgöra en naturlig mötesplats för talanger.

Inom ramen för avtalet kommer Unibap och Brainpool regelbundet genomföra gemensamma aktiviteter. Bland annat:

  • Företagsbesök med introduktion till Unibaps teknik och workshop kring utvalda utmaningar kopplade till teknik, framtid, artificiell intelligens och mänskligt arbete etcetera.
  • Nätverksträffar där Brainpools samtliga partner och ambassadörer medverkar.
  • Inspirationsföreläsningar för Brainpools medlemmar.

Brainpool arbetar för att:

  • Motverka utanförskap genom social samhörighet mellan ungdomarna och i samverkan med partner.
  • Inspirera, utmana och öppna nya möjligheter för ungdomarna.
  • Skapa positiva initiativ genom samverkan och handledning tillsammans med medlemmar och partner.
  • Bidra till medlemmarnas personliga utveckling, såväl socialt som intellektuellt.

Mer information om Brainpools verksamhet: https://www.brainpoolsweden.com/ och https://youtu.be/XclT4D85XCo

Uppsala 2018-04-04

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
[email protected]
+46 70 7833215

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA