Unibap ingår avsiktsförklaring att licensiera AI databearbetningsteknik till nordamerikanskt företag

Unibap AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring att licensera ut AI databearbetningsteknik till ett nordamerikanskt företag inom flyg- och rymd samt försvar med global närvaro. Licensen avser Unibaps rymdarkitektur inkluderande både datordesign (hårdvara) och mjukvarumiljöer för bland annat artificiell intelligens.

Avtalet som förväntas slutföras under 2018 kommer innefatta en engångslicensavgift på 425 000 USD samt därtill dubbelsiffrig royalty över en tid av minst 5 år. Licenstagaren erhåller en världsomfattande exklusivitet för datorsegment med mycket hög tillförlitlighet där Unibap sedan tidigare inte varit aktivt. Licenstagaren erhåller därtill en exklusivitet i USA för alla Unibaps produkter inom flyg- och rymd samt försvar förutom redan ingångna avtal eller förväntande leveranser inom närtid.

Unibap kommer fortsätta sälja befintliga och framtida produkter inom flyg- och rymd samt försvar med lägre tillförlitlighet över hela världen utom USA. Exempel på tillämpningar med lägre tillförlitlighet är småsatelliter och rymdmissioner med begränsad livslängd på något till några år.

Licensen inkluderar inte Unibaps produkter eller tjänster inom några andra områden är flyg- och rymd samt försvar. Licensen inkluderar inte heller någon av företagets Intelligent Vision System (IVS) produkter oavsett område och begränsar inte företagets forskning och utveckling i något avseende.

- Vi är oerhört entusiastiska över denna möjlighet att skala upp vår flyg- och rymdaffär genom partnerskap till tillväxtområden inom flyg- och rymd som vi inte själva kan nå tillsammans med ett ambitiöst företag. Våra framgångar inom rymd har skapat basen för detta och ger oss nu möjligheten att ytterligare stärka vår position på den industriella marknaden, säger Fredrik Bruhn, VD på Unibap.

Uppsala 2018-11-27

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
[email protected]
+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018  klockan 08:55  CET.

Kort om Unibap
Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA