REG

Unibap inbjuder till investerarträffar och tidigarelägger publicering av delårsrapport för första kvartalet

I anslutning till teckningsperioden för utestående teckningsoptioner (ISSN: SE0011984822) bjuder Unibap in aktieägare och intressenter till två investerarträffar under november 2019.

Den 11 november kl. 12.00-13.00 anordnar Unibap och Coeli en lunchträff i Coelis lokaler i Stockholm. Unibap kommer att ge en presentation och besvara frågor och det bjuds på en enklare lunch.

Den 12 november kl. 12.00-13.00 bjuder Unibap in till en investerarträff på Unibaps kontor i Uppsala. Som ovan kommer Unibap att presentera och besvara på frågor samtidigt som det bjuds på en enklare lunch.

För att tillgängliggöra information i rätt tid för aktieägare och andra intressenter har Unibap beslutat att tidigarelägga publiceringen av rapporten för det första kvartalet, juli-september, 2019. Publiceringen sker den 11 november istället för den 14 november, som har kommunicerats tidigare.

Lunchträff hos Coeli
Datum: måndag 11 november
Tid: 12:00-13:00
Plats: Coeli, Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm
Anmälan skickas digitalt till [email protected] med rubrik "Coeli"
Det finns 50 platser till förfogande. Anmälan senast 6 november.

Lunchträff hos Unibap
Datum: tisdag 12 november
Tid: 12:00-13:00
Plats: Unibap AB, Kungsängsgatan 12, 4 tr.
Anmälan skickas digitalt till [email protected] med rubrik "Uppsala"
Det finns 25 platser till förfogande. Anmälan senast 7 november.

Uppsala 2019-10-11

För mer information, vänligen kontakta:

Ulrika Bergström
CFO
[email protected]
+46 70 9310 309

Kort om Unibap
Bolaget är ett datadrivet IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar, robotik och automation för smarta fabriker. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och robotisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com. Mangold Fondkommission AB, [email protected] tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA