Unibap förstärker sin satsning på Spacecloud™ med rekryteringen av Mathias Persson från ECAPS AB

Unibap AB (publ.) har efter två nyligen ingångna kontrakt med Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) sett ett behov av att förstärka sin organisation på rymdområdet. Mathias Persson tillträder som senior affärsutvecklare för SpaceCloudTM vid Unibap den 1: a maj. Mathias har en bakgrund inom NewSpace och IT-lösningar som kommer hjälpa Unibap att stärka kommersialiseringen av sitt rymderbjudande inom SpaceCloudTM.

Unibap har med SpaceCloudTM skapat ett ramverk som gör att modern datorteknik och programvara som utvecklats för användning på jorden nu kan användas i rymden på ett säkert sätt. SpaceCloudTM gör att stora såväl som små satelliter, inom det snabbt växande segmentet NewSpace, får tillgång till en mer flexibel datorteknik som modulärt kan tillföras nya funktioner efter behov. Mathias Persson har från sin tidigare roll på ECAPS ett brett internationellt kontaktnät inom rymdindustrin och lång erfarenhet av försäljning av komplexa produkter inom rymdsegmentet.

-Det är en intressant och dynamisk utveckling som hela rymdsektorn är inne i just nu med övergång från stora komplexa satelliter till små flexibla satelliter som kommunicerar med varandra. Här ser jag en stor potential i SpaceCloudTM och är imponerad av den högteknologiska kompetens som finns inom bolaget. Sedan lockades jag även av att arbeta på Unibap med kollegor som är lika intresserade av teknik i utvecklingens framkant som jag är, säger Mathias Persson. Det är inspirerande att komma till ett litet noterat bolag som har förmågan att "sticka ut hakan" och utmana på en global marknad
-Mathias kommer att bli en stor tillgång för Unibap. Vid sidan av hans arbete med ECAPS ser vi även att hans tidigare erfarenheter från IT-industrin, med fokus på systemutveckling och IT-säkerhet som är viktiga för kommersialiseringen av SpaceCloudTM. Mathias erfarenhet av att framgångsrikt ta högteknologiska produkter inom rymdområdet till marknaden kommer att vara värdefulla för oss, säger VD Fredrik Bruhn.

Uppsala 2020-04-29

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 70 7833215

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA