Unibap förstärker inom försäljning och affärsutveckling

Under hösten genomfördes en lyckad emission på 32,5 miljoner kr i syfte att intensifiera arbetet inom områdena försäljning och affärsutveckling. Som ett led i denna satsning förstärker vi därför under en begränsad tid vårt team genom att styrelseordförande Hans Enocson och styrelseledamot Håkan Nytorp går in som konsulter under två dagar i veckan.

Hans Enocson kommer att fokusera på att stödja affärsutveckling, stärka kundbearbetning och försäljning samt rekrytering/byggande av säljorganisation, medan Håkan Nytorp kommer att ha fokus på projekt- och processutveckling.

VD Fredrik Bruhn kommer som tidigare kommunicerats fortsätta att stödja försäljning och marknad samt etablera affärsutvecklingen tillsammans med amerikanska Moog som Unibap nyligen ingick avtal med.

Parallellt med detta pågår rekryteringar för att ytterligare förstärka vårt sälj- och affärsutvecklingsteam för att möta kommande affärer och nya projekt.

- Bolaget befinner sig i en väldigt intressant och intensiv period  och att vi nu kan kraftsamla och tillsammans förstärka vår sälj- och affärsverksamhet känns stimulerande och väldigt roligt, säger Hans Enocson, styrelseordförande i Unibap.

- Som VD i bolaget ser jag det som en oerhörd styrka att vi har den här kompetensen och erfarenheten i vår styrelse, säger Fredrik Bruhn, VD

Uppsala 2019-02-04

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
[email protected]
+46 70 7833215

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, [email protected] är Bolagets Certified Adviser


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA