REGMAR

Unibap får en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS

Unibap AB (publ) har fått en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS för att leverera nästa generations SpaceCloud®-lösning, med iX10, till Loft Orbitals satelliter. Ordervärdet är 845 KEUR, med slutlig leverans planerad till maj 2023.

Loft Orbital har lagt ett kontrakt med Unibap om att använda SpaceCloud® på tre satellitmissioner med uppsändningar planerade under 2023. Loft Orbital kommer att använda Unibaps lösningar och datebehandlingsenheter för att möjliggöra Cloud och Edge-beräkningar i omloppsbana för lagring och bearbetning av sensordata. Unibap kommer att leverera engineering-modeller och flyghårdvara av nästa generations SpaceCloud infrastrukturlösning, iX10.

- Det här kontraktet är ett utmärkt exempel på den snabbt växande marknaden för edge computing i rymden och Unibaps ledande ställning inom rymdindustrin. Unibaps förmåga att leverera toppmoderna bearbetningslösningar kommer att fortsätta att möjliggöra för våra kunder och partner att gå in på nya datadrivna marknader och erbjuda nya produkter och tjänster. För att möta efterfrågan kommer Unibap att öka vår produktionskapacitet, säger Lena W Jansson, VD på Unibap.

- Vi är mycket glada över att fortsätta använda SpaceCloud® efter den framgångsrika integrationen av iX5 i nyttolastens beräknings- och behandlingsplattform ombord på YAM5-uppdraget. Uppgraderingen till de senaste lösningarna från Unibap, inklusive iX10, kommer att möjliggöra mer ambitiösa missioner med virtuell [mjukvarubaserad] nyttolast", säger Pieter van Duijn, teknikchef på Loft Orbital.

Uppsala 2022-11-08

För mer information, vänligen kontakta:

Lena W Jansson
VD

[email protected]
+46 (0) 72 450 15 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2022, klockan 19:10 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som idag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Kort om Loft Orbital

Loft Orbital är pionjär inom tillhandahållande av rymdinfrastruktur som tjänst. Lofts mission är att vara den snabbaste, enklaste och mest tillförlitliga vägen till omloppsbana för alla slags nyttolaster. Företaget flyger kundernas nyttolaster ombord på kvartalsvis schemalagda satellituppdrag och hanterar hela uppdraget som en tjänst. Lofts kunder kan på så sätt fokusera på det som är viktigast för dem: deras nyttolast och den data den samlar in. För att göra detta möjligt har Loft Orbital utvecklat de mjuk- och hårdvaruprodukter som gör Lofts satellitmissioner verkligen "plug and play", vilket eliminerar år av komplicerad design och ingenjörsarbete. Med kvalificerade satellitbussar av standardtyp som upphandlas i förväg och som är tillgängliga direkt från hyllan, levererar Loft nyttolasterna till omloppsbana på månader, inte år.

Loft Orbital kommer att placera en tredje satellit i omloppsbana i november och har kontrakterat mer än 20 satelliter som ska flyga fram till 2025.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA