Unibap får bidrag från Rymdstyrelsen för utvecklingen av nästa generations AI rymddatorer

Unibap AB (publ) får i uppdrag av Rymdstyrelsen att utveckla nästa generations rymddatorer för artificiell intelligens (AI) och omborddatabearbetning. Utvecklingen påbörjas omgående med en demonstrator som slutmål under andra kvartalet 2020. Rymdstyrelsen bidrar med 2 miljoner kronor. Ambitionen är att öka prestandan 50 gånger mot nuvarande rymddatorer och möjliggöra molnbaserade affärsmodeller på rymdsystem. Intäkten kommer redovisas under hösten 2019 och våren 2020.

Unibap kommer genomföra utvecklingen i nära samarbete med amerikanska Moog Inc som strategiskt partnerföretag och tekniklicenstagare som tidigare kommunicerats. Utvecklingen bygger på Unibaps befintliga arkitektur som har stora synergier med företagets industriella digitaliseringslösningar för smarta fabriker.

Unibaps SpaceCloud-lösningar erbjuder olika typer av intelligent data och informationsanalys baserat på bland annat maskininlärning.  

- Det är mycket spännande att ta detta steg och fånga upp lärdomarna från driftsatta produkter i rymden och utveckla nästa generations rymddatorer för de smarta rymdsystemen. Att höja prestandan 50 gånger mot nuvarande generation är en rejäl utmaning som vi tar oss an tillsammans med våra talanger och partners, säger Fredrik Bruhn, VD

Rymdstyrelsen ser ett stort värde i att applicera AI-teknologi direkt på rymdplattformarna. Det är ett stort steg för dataexploatering och kommer ge stor samhällsnytta.

Uppsala 2019-06-14

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
[email protected]
+46 70 7833215

Kort om Unibap
Bolaget är ett datadrivet IT-bolag som ligger i framkant med digitalisering för smarta fabriker och dataförädling på jorden såväl rymden. Unibap integrerar maskininlärning, robotik och automation för operatörsfria och flexibla processer. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, design av tåliga datorlösningar och automationslösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.  Mangold Fondkommission AB, [email protected] tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA