MAR

Unibap får beställning från SweTree Technologies AB avseende detaljerad design för automatisk sortering och kvalitetsavsyning

SweTree Technologies AB lägger en uppföljningsbeställning på Unibap avseende detaljerad design och konstruktion av automatisk sortering och kvalitetsavsyning efter genomförd förstudie som avlutades under sommaren 2019. Leveransen görs under hösten 2019 och våren 2020 till ett ordervärde av 1 240 000 kronor.

Automationslösningen som skall tas fram av Unibap omfattar design av en komplett produktionscell som även kommer bygga på företagets förmågemoduler för robotiserad sortering och kvalitetsavsyning till högvolymsproduktion. I beställningen ingår även att den framtagna systemdesignen skall demonstreras och utvärderas. Designen är kompatibel med Unibaps fabrikslösning "Digitala tråden", som görs i samarbete med GE Digital.

SweTree Technologies AB är ett utvecklings- och innovationsbolag inom skogsbioteknologi som ägs av Stora Enso, Kempestiftelserna, Sveaskog, RuAsset, Holmen samt holdingbolaget Woodheads AB med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

- Det är mycket spännande att se tillämpningar av våra intelligenta automationslösningar i den viktiga svenska skogsnäringen. Detta är ett otroligt spännande projekt som visar att vår affärsidé kan skalas enligt vår strategi och teknikinvesteringar. Det visar att våra lösningar och förmågor som utvecklas inom en affärsvertikal kan återanvändas till nya strategiska affärsvertikaler, säger VD Fredrik Bruhn. Denna order är också intressant då lösningen utnyttjar flera förmågor parallellt för en hög automationsgrad. Kombinationen robotiserad sortering och kvalitetsavsyning bygger på vår beprövade kvalitetslösning inom affärsvertikalen "lackering och ytbehandling".

Uppsala 2019-11-13

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 klockan 10.00 CET.

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, CA@mangold,se, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Läs mer om SweTree Technologies AB

swetree.com


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA