Unibap erhåller följdbeställning av rymddatorer för AI

Unibap AB (publ.) "Unibap, eller Bolaget" har erhållt en följdbeställning av rymddatorer från befintliga kunden Satellogic S.A. till en summa av $122,000 USD för leverans i början på 2019.

Unibap har mottagit en uppföljningsorder från Satellogic avseende avancerade komponenter för databearbetning inom affärsområde rymd och övervakning. Unibaps rymdlösningar är optimerade för artificiell intelligens och avancerad informationsbearbetning med en gemensam mjukvaruplattform "Deep Delphi" med företagets industriella erbjudanden inom intelligent automation och kvalitetskontroll. Unibap har en unik fördel på marknaden utifrån företagets PC baserade datorarkitektur.

- Följdbeställningar är särskilt trevliga som ett starkt kvitto på att våra SpaceCloud™-lösningar erbjuder önskade förmågor och tjänster. För att förstärka det vi kommunicerat tidigare så ser vi ett ökat internationellt intresse kring våra rymdlösningar som finns i ett större antal operativa och utvärderingsmiljöer, säger Fredrik Bruhn, VD på Unibap.

Uppsala 2018-10-15

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
[email protected]
+46 70 7833215

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA