Unibap deltar i Eureka forskningsprojekt Bumble

Projektet "Bumble" har fått godkänt inom Eurekaklusterprogrammet ITEA3 enligt projektnummer 18006 med deltagande från ett internationellt konsortium från fem länder. Unibap är en del av ett svenskt konsortium och ska bidra med utveckling inom självgenerande automationsdesign och erhåller för det 1,3 miljoner från innovationsmyndigheten Vinnova. Projektet genomförs under perioden november 2019 till och med 2022.

Målet för Bumble är att öka produktiviteten, reducera kostnader samt förkorta utvecklingstiden för automation/maskiner i kritiska och farliga sammanhang. Förväntningar på säker programvara ökar ständigt, speciellt inom säkerhetskritiska system med bland annat samproducerande enheter med människor och industrirobotar. Resultaten från Bumble ska bidra till att öka konkurrenskraften hos programvaruintensiva sektorer i den svenska och europeiska industrin på en global marknad.

Det svenska konsortiet leds av Alten Sverige AB med deltagande från Göteborgs universitet, Mälardalens Högskola, Saab Surveillance Systems, Unibap samt Volvo Technology. Den totala svenska projektdelen inklusive medfinansiering från företagen av Bumble uppgår till 40 miljoner kronor.

- Bumbleprojektet är spännande och ligger helt rätt för vår strategi för digital transformation och korsbefruktar våra lösningar inom både smart industri och rymd. Inom detta projekt får vi möjlighet att lära från andra områden och samtidigt utveckla programvaran runt våra egna patent, säger Dr Fredrik Bruhn, VD för Unibap.

Eureka är ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden samt skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna.
Läs mer på Vinnovas webplats, https://www.vinnova.se/m/eureka/ 

Uppsala 2019-10-15

För mer information, kontakta

VD Fredrik Bruhn
[email protected] 
+46 707 83 32 15

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Unibaps ledningssystem för kvalitet är ISO 9001:2015 certifierat av RISE.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, [email protected] är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA