Unibap beviljas 2 miljoner kronor från VINNOVA för att utveckla intelligent robotseende för industrin

Under ett år kommer Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") att vidareutveckla sitt intelligenta robotseende för ökad flexibilitet och produktionsförmåga inom industrirobotik. Projektet samfinansieras av Unibap och VINNOVA inom ramen för innovationsprojekt i företag våren 2017 varav VINNOVA bidrar med 2 miljoner kronor och Unibap 2 miljoner kronor för ett totalt projekt på 4 miljoner kronor.

Projektet ska stärka potentialen hos Bolagets grundinnovation inom intelligent robotseende genom att utveckla Bolagets funktionella gränssnitt kallat Deep Delphi.

Bolagets tillgång till resurser i form av tidigare erfarenhet, kompetens, affärskontakter och infrastruktur ger goda förutsättningar att lyckas. Projektet påbörjas omgående och levereras i april 2018.

- Denna möjlighet ger oss möjligheten att accelerera vår produktutveckling inom maskinseende som kan stärka svensk och internationell industri genom flexiblare tillverkning med automation. Vi ser även möjligheten att inom detta projekt samverka med tunga aktörer på marknaden, säger VD Fredrik Bruhn.

Unibap genomförde nyligen en nyemission inför listning på Nasdaq First North, vilken tecknades till över 1 500 procent. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till den 27 mars 2017.

2017-03-22

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bruhn, Verkställande Direktör
[email protected]
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2017 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap
Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com. Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA