Unibap AB (publ) väljer att nyttja delar av tidigare publicerat lånelöfte

Unibap nyttjar 2 MSEK av det lånelöfte om totalt 6 MSEK som tidigare offentliggjorts i den kvartals- rapport som publicerades den 8 november 2018 ("Brygglånet"). Brygglånet är utställt av befintliga aktieägaren Gerhard Dal och löper med 1,5 procents ränta per månad. Syftet med att avropa delar av Brygglånet är att erhålla rörelsekapital för att finansiera bolagets dagliga drift till det att bolaget tillförs likvider från den stundande, helt säkerställda, företrädesemissionen vilket beräknas ske under januari 2019. Lånet är planerat att återbetalas vid samma tidpunkt med likvider erhållna från emissionen, dock senast 2019-01-31.

Uppsala 2018-12-07

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
[email protected]
+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2018  klockan 12.00 CET.

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA