Ulrika Bergström ny CFO på Unibap

Under hösten, dock senast 4 december 2018, tillträder Ulrika Bergström tjänsten som CFO på Unibap. Tjänsten är på heltid.  Exakt tillträdelsedatum kommer att kommuniceras via ett pressmeddelande vid senare tillfälle. Hon kommer även att ingå i bolagets ledningsgrupp.

Ulrika Bersgström kommer närmast från Swedavia där hon arbetat som koncern-redovisningschef och chef över redovisningsavdelningen. Dessförinnan arbetade hon som auktoriserad revisor vid Ernst and Young AB och under ett antal år som kontorschef för Ernst and Youngs Uppsala kontor med ett 40-tal anställda.

Ulrika har en Ekonomie Magisterexamen med inrikting redovisning och revision från Stockholms universitet.

- Ulrika har både en bred och djup erfarenhet av att ha arbetat med stora och små bolag. Hennes erfarenhet av att ha haft medarbetaransvar och att kommunicera med olika intressenter ligger helt i linje med den fas Unibap nu befinner sig i. Vi är mycket glada över att få hälsa Ulrika välkommen till oss, säger VD Fredrik Bruhn.      

I samband med att Ulrika Bergström tillträder sin tjänst under hösten så lämnar nuvarande CFO Liselotte Söder Unibap för att fokusera på arbete i det egna bolaget. Fram tills att Ulrika Bergström tillträder tjänsten kommer LiseLotte Söder att fortsätta som CFO.

LiseLotte Söder har varit en stor tillgång för bolaget under den här perioden. När vi nu går in i nästa fas i vår tillväxt har LiseLotte valt att inte fortsätta som CFO utan vill fokusera på arbete i det egna bolaget. Vi önskar henne all lycka till, säger VD Fredrik Bruhn.

Uppsala 2018-06-05

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
[email protected]
+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den datum 5 juni 2018 klockan 08.00  CET.

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA