Robert Nyberg lämnar sin tjänst och övergår till konsultuppdrag

Robert Nyberg har valt att lämna sin anställning som Head of marketing and business development per den 30 april 2019. Robert kommer att återgå till arbete i det egna konsultbolaget och på konsultbasis fortsätta arbeta med Unibap.

Robert Nyberg påbörjade sitt samarbete med Unibap under 2017 genom att som konsult, via eget bolag, bistå inom området affärsutveckling. Därefter övergick han till en anställning som Head of marketing och business development med fokus på att arbeta fram tydlighet i affärserbjudanden och affärsstrategi för de kommande åren. Unibap går nu in i nästa fas, där bolaget förstärker och bygger ett starkt säljteam vilket kommer att bygga på de strategier som Robert varit med att utforma och påbörjat implementeringen av.

- Vi har arbetat fram en tydlighet i produkt- och tjänsteerbjudande med tillhörande säljkanalstrategi som vi nu implementerar genom samarbetspartners som ABB och andra stora globala industriella tjänstleverantörer. Robert har i det här uppbyggnadsskedet spelat en viktig roll och jag är mycket glad att Robert funnits med under den här perioden i bolagets utvecklingsfas och att han även fortsättningsvis kan arbeta tillsammans med oss, säger Fredrik Bruhn, VD.

- Det har varit ett produktivt år i ett mycket spännande bolag, vars teknik jag tror vi ännu bara sett början av i sina framtida möjliga tillämpningar. Jag har dock meddelat att jag önskar kunna stödja även andra företag med sin affärsutveckling, vilket är svårt att förena i nuvarande anställningsform. Med nya resurser på väg in i bolaget som kan fortsätta driva den positiva utvecklingen så är jag säker på att bolaget går en ljus framtid till mötes, inte minst baserat på alla duktiga kollegor som jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med, säger Robert Nyberg, Head of Marketing and Business development.

Uppsala 2019-03-07

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
[email protected]
+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2019 klockan 15.00 CET

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.  Mangold Fondkommission AB, [email protected] tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA