REG

Prevas tar över Unibaps industriverksamhet, varvid Unibap väljer att fokusera fullt på sin rymdverksamhet

Idag meddelar Unibap AB (Publ) att den tidigare annonserade avsiktsförklaringen (PM 2023-06-10) om överlåtelse av Unibaps industriverksamhet till Prevas har fått ett lyckat utfall. Verksamheten ansluter till Prevas per idag den 1 augusti 2023.

Överenskommelsen innebär att medarbetare inom Unibaps industriverksamhet, aktiva kundavtal, dedikerade lokaler samt relevant teknik övergår till Prevas.  Avyttringen har ingen väsentlig påverkan på Unibaps finanser, men det ingår en tilläggsköpeskilling baserad på framtida intäkter härledda till Unibaps teknik.

-  Vi har nått en bra lösning för våra industrikunder och medarbetare, med en möjlighet till tilläggsköpeskilling baserad på vår teknik, och ser Prevas som en stark aktör att förvalta och utveckla tekniken framåt, säger Johan Åman, VD på Unibap.

I och med överlåtelsen av bolagets industriverksamhet kommer Unibap att fokusera helt på sin rymdverksamhet. Unibaps kunder inom rymd använder bolagets SpaceCloud® lösningar bestående av hårdvara, mjukvara samt tjänster för Edge Computing, Autonomous Operation samt Cloud Computing. Edge Computing innebär avancerad AI/maskininlärning applicerad på bildprocessning och analys av stora dataflöden. Autonomous Operation ger användarna möjlighet till snabb reaktionstid utan att vara beroende av kommunikation till jorden. Cloud Computing illustreras av vårt samarbete med AWS, där serverkapacitet på jorden integreras med datorkapacitet i rymden. SpaceCloud® erbjuder kunderna enkel utveckling baserat på en öppen Linux plattform, hög kapacitet baserad på en heterogen datorarkitektur med CPU, GPU och acceleratorer, samt möjlighet till kontinuerliga värdeförhöjande uppgraderingar även när satelliten är uppe i rymden.

Historiskt har vår Industri- och Rymd-verksamhet haft betydande tekniska synergier, men över tid har de utvecklats åt olika håll. Rymdmarknaden generellt uppvisar en stark tillväxt och dynamik drivet av klimat och miljö samt geopolitik. Utöver detta bidrar Unibap till digitaliseringen av rymden, där liknande koncept som på jorden ska användas, tex AI/maskininlärning, Cloud, Edge, och Digital Twin. Baserat på de kommersiella framsteg som gjorts, enligt tidigare rapporter, faller det sig naturligt att nu helt fokusera bolagets resurser på de betydande möjligheter vi ser inom det affärsområdet.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Åman
Verkställande Direktör

[email protected]

+46 70 821 00 51

 

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som erbjuder avancerade lösningar för Edge Computing och Cloud Computing i rymden. Vårt SpaceCloud® erbjudande består av hårdvara, mjukvara samt tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molnlösningar i satelliter.

Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015.
Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA