Lena W Jansson förstärker Unibaps ledningsgrupp

Den 1 juli tillträder Lena W Jansson tjänsten som talang- och kommunikationschef på Unibap, där hon även kommer att ingå i ledningsgruppen. Lena har tidigare varit rådgivare till Unibaps styrelse men tar nu en större roll i organisationen.

- Vi är glada att vi har lyckats attrahera en framgångsrik medarbetare som kan ge oss ytterligare spets inom rekrytering och kommunikation, säger Fredrik Bruhn, vd på Unibap. Lena har ett brett, internationellt kontaktnät och dessutom erfarenhet av att arbeta med samhällsutmaningar där det finns tydliga kopplingar till vår utveckling av artificiell intelligens.

Lena kommer närmast från tjänsten som chef för digital kommunikation vid Uppsala kommun där hon har varit ansvarig för kommunens webbplatser och sociala medier. Flera av de projekt som hon har drivit i denna roll har belönats med utmärkelser inom digital kommunikation och tjänsteutveckling.

Med internationell kunskap från arbete med startup och rekrytering - bland annat från den brittiska startupscenen och från Silicon Valley - tillför Lena värdefull kunskap i den fortsatta uppbyggnaden av Unibaps verksamhet.

Lena är utbildad inom kommunikation, HR och psykologi vid Uppsala universitet samt vid Lunds universitet. Hon håller även en examen inom marknadsföring och digital PR från Berghs School of Communication. Hon har gästföreläst vid flera internationella konferenser liksom vid KTH och Uppsala universitet.

Utanför arbetstid ägnar sig Lena gärna åt att gå på konserter, umgås med vänner och familj samt att resa.

2017-06-30

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
[email protected]
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017 klockan 10.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com. Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA