REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Unibap AB

Unibap AB (publ) höll extra bolagsstämma den 7 juli 2021 via poströstning.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 15 juni 2021 om riktad nyemission av aktier. Genom beslutet ökas bolagets aktiekapital med högst 12 981,49 kronor genom nyemission av högst 96 000 aktier. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Silfverlok Invest AB (86 000 aktier) och Anders Blomberg (10 000 aktier). Silfverlok Invest AB är ett bolag närstående styrelseledamoten Andras Vajlok och Anders Blomberg är Unibaps verkställande direktör, varför ett godkännande av emissionsbeslutet krävts enligt 16 kap. aktiebolagslagen.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Lagergren

CFO

[email protected]

+46 72 206 44 45

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA