FMV beställer demonstratorsystem för autonoma system med artificiell intelligens

Försvarets materielverk (FMV) beställer inom ramen för forskning och teknikutveckling ett specialiserat demonstratorsystem "RAINX" för autonoma system med artificiell intelligens av Unibap för 1.25 miljoner kronor. Demonstratorsystemet kommer levereras under 2017.

Experimentplattformen, RAINX, är till för forskning inom distribuerat beslutsstöd och informationsextrahering i stora datamängder för autonoma system. Exempel på forskningsområden är små satelliter, drönare, undervattensfarkoster, industrirobotar, minröjningsrobotar. Unibap levererar RAINX baserat på företagets SpaceCloud plattform som har många års ackumulerad drifttid i rymden samt även produkter från företagets intelligenta seendesystem (IVS). Leveransen innehåller även ett utbildningspaket.

RAINX demonstratorsystemet är en testbädd för att realisera olika forsknings- och utvecklingsprojekt samt möjliga systemarkitekturer i nationell eller internationell samverkan.

- Det är spännande och hedrande att Försvarsmakten och FMV ser möjligheter i våra produkter och teknikutveckling inom intelligent automation och robotik, säger Fredrik Bruhn, VD på Unibap.

Uppsala 2017-11-27

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 707 83 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017 klockan 14.30 CET.

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA