REGMAR

Delårsrapport 1 juli - 30 september 2021

Juli - September 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 3 977 KSEK (2 329)

· Rörelseresultatet uppgick till -6 153 KSEK (-6 173)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 086 KSEK (-5 538)

· Resultat per aktie, -0,68 SEK (-0,68)

Väsentliga händelser juli - september 2021

· Unibap tecknade en överenskommelse med Simera Sense för att integrera Simera Senses instrument med Unibaps SpaceCloud-lösning.

· Unibap vann en order på en pilotinstallation hos Sandvik Materials Technology

· Unibaps SpaceCloud operativt i rymden efter lyckad uppsändning med SpaceX Falcon 9

· Unibap publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2020/2021

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Unibap och D-Orbit utökar SpaceCloud-samarbetet med ytterligare en rymdmission som planderas till januari 2022

· På årsstämman den 21 oktober valdes Karin Nilsdotter och Kye Andersson in som nya styrelseledamöter. Hans Enocson lämnade styrelsen och Ingrid Engström valdes till styrelsen ordförande. Vidare beslutades bland annat att bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari - 31 december, samt att till följd av detta förlänga innevarande räkenskapsår till att omfatta perioden 1 juli 2021 - 31 december 2022.

VD har ordet

Först i världen med smart datahantering i rymden och viktig order från Sandvik Materials Technology

Det nya räkenskapsåret har börjat lika spännande som det föregående avslutades.

Den lyckade uppskjutningen av vår Spacecloud-lösning på D-orbits ION-Wild Ride Mission är en stor framgång och vi har visat att vi är inte bara ledande utan även först i världen vad gäller smart datahantering i rymden. Under det första kvartalet har vi kunnat verifiera att samtliga 23 förinstallerade innovativa applikationer fungerar och levererar data exakt som planerat. Unibap har nu skapat förutsättningar för intäktsströmmar från debitering för tid och resursutnyttjande på satelliter. Ett stort steg för Unibap och ett kliv mot att förverkliga vår vision att ta en ledande position på den utmanande men stora marknaden inom dataförädling, både i rymden och på jorden.

I oktober kunde vi även meddela nästa steg i denna spännande resa då vi utökar vårt samarbete med D-orbit med ytterligare en rymdmission planerad till januari 2022. Denna mission blir den första där applikationer på SpaceCloud i realtid analyserar satellitbilder.

I augusti tecknade vi ett avtal med Simera Sense för att integrera deras avancerade instrument med vår SpaceCloud lösning, med fokus på forskning och på tillämpningar för jordbruk. Avtalet är inte bara en viktig del i vårt arbete att bygga ett ekosystem runt SpaceCloud med applikationer från flera kommersiella partners, utan även ett viktigt bidrag till att utveckla ett mer hållbart jordbruk.

Med andra ord en riktigt spännande och positiv utveckling för molnbaserade datortjänster i rymden och satelliter som direkt kommunicerar med varandra.

Under kvartalet lanserade vi "Unibap Talk" i samband med den stora Satellitkonferensen "Smallsat". I dessa finns mycket spännande att lyssna till om man vill ha fördjupad information kring möjligheterna med vår Spacecloud lösning och de möjligheter som nu växer fram inom New Space. Unibap Talk återfinns på vår hemsida www.unibap.com

Inom vårt affärsområde Industri vann vi i augusti en order från Sandviks Materials Technology gällande en pilotinstallation för avsyning av rör. Ordern följer en lyckad förstudie som genomfördes under våren 2021 där flera typer av högkvalitativa rör avsynades i mindre skala. Den nu beställda pilotinstallationen är baserad på Unibaps Intelligent Vision Platform (IVP) och genomförs i skarp produktionsmiljö. Syftet är att identifiera och visa defekters position på röret som ett beslutsstöd till operatören. Systemet kommer att bidra till högre kvalitet, förbättrad arbetsmiljö, och ökad automation.

Under det första kvartalet slutförde vi även den lyckad nyemission som tillförde bolaget nära 38 miljoner kronor efter emissionskostnader

Under hösten har vi som så många andra börjat återgå till det nya normala och återvänder succesivt till kontoret i större skala. Fantastiskt roligt och stimulerande att äntligen kunna jobba tillsammans och mötas på annat sätt än enbart digitalt. Den positiva utvecklingen gör att vi nu har den spännande utmaningen att i tillräcklig takt hinna med att rekrytera ännu fler talanger till vårt team.

Jag vill också passa på att välkomna våra nya medlemmar i styrelsen, Karin Nilsdotter och Kye Andersson.

Uppsala i november 2021

Anders Blomberg, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

Uppsala, 2021-11-11

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 73 821 37 79


Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021, klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA