REGMAR

Delårsrapport juli 2021 - september 2022

Juli - september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 992 KSEK (3 977)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 151 KSEK (-6 153)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 416 KSEK (-6 086)
 • Resultat per aktie -1,26 SEK (-0,68)

 

 Juli 2021 - september 2022 (15 månader) *

 • Nettoomsättningen uppgick till 26 887 KSEK (16 710)
 • Rörelseresultatet uppgick till -48 299 KSEK (-32 774)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -48 793 KSEK (-31 730)
 • Resultat per aktie -5,27 SEK (-3,82)

*Jämförelsetal inom parentes visar motsvarande period ett år tidigare

  

Väsentliga händelser juli - september 2022

 • Unibap bekräftar att dialog förs med industrikonsortiet bakom ett projekt kallat "Bifrost", samt att inga avtal har ingåtts.
 • Unibap erhåller en order på SpaceCloud® iX5 Engineering Models till ett värde om
  ca 229 KUSD
 • Unibap tar beslut om att inte gå vidare med ytterligare samarbetet med Northvolt Revolt AB
 • Johan Åman utses till ny VD för Unibap, med tillträde den 14 november 2022


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Unibap Unibap erhåller en ATP (Authorization to proceed) från bolagets distributör i USA, Moog Inc., för en förväntad hårdvarubeställning om 1,69 MUSD
 • Unibap erhåller finansiering från EU:s Horizon 2020 om 476 KEUR över tre år, för bolagets del i SOPHOS (Smart on-board processing for Earth observation systems)
 • Unibap får en uppföljningsorder från Loft Orbital SAS om 845 KEUR

VD har ordet

Första iX10 EM levererad till kund

Vi har nu levererat vår första iX10 engineering model till kund i Europa och den ökande efterfrågan på våra rymddatorer som vi sett under året fortsätter. Det stora intresset märktes inte minst under den stora och viktiga SmallSat-konferensen i USA i augusti och vid IAC konferensen i Paris i september.

Ett tecken på detta ökade intresse är att vi i början av oktober mottog vi en ATP (Authorization to proceed) från vår amerikanska distributör Moog. Detta gav oss klartecken till att starta en produktion inför en kommande beställning med ett värde på 1,69 MUSD. Den förväntade beställningen är för produkter inom Unibap's iX10 plattform, med planerad leverans till kund i USA under det andra kvartalet år 2023.

I början av november mottog vi även en uppföljningsorder från Loft Orbital. Ordern innebär att vi ska leverera flera iX10 produkter till ett värde av 845 KEUR.  Orden är ytterligare ett bevis på det stora intresset för våra produkter som växer samt att efter leverans av en första utvecklingsmodell kommer större beställningar.

Vi har fram till idag sålt och levererat över 60 utvecklings-enheter för iX5 och över 40 utvecklingsenheter för iX10. Under oktober och början av november har vi, exklusive ovan nämnda ATP om 1,69 MUSD, signerat ordrar om ca 14 MSEK från direkta och indirekta kanaler.

Unibap har beviljats lån om total 14 MSEK vilket ger oss kapital att fortsätta att skala upp vår produktionskapacitet. För att möta framtida efterfrågan planerar vi att inom en tvåårsperiod för en tillverkningskapacitet av 200 datorer. Ett första steg i denna process är att vi under perioden i våra egna faciliteter byggt och producerat de första flygenheterna som därefter har levererats till kund.

Vi har även beviljats bidrag på 476 KEUR från EUs Horizon fond för forskning och innovationsprojekt för att vi ska kunna utveckla iX10 plattformen under en 3 års period i ett stort internationellt utvecklingsprojekt kallat SOPHOS. Detta ger oss tillgång till en betydligt större marknad. Projektet genomförs tillsammans med Tyska Rymdstyrelsen (DLR), Universität zu Lübeck (UZL), Teletel Aerospace and Defense  (TELETEL) och DSI Aerospace Technologie GmbH (DSI).

Som vi redan informerat har vi avslutat samarbetet med Northvolt och fokuserar de därifrån frigjorda resurserna i projekt som vi bedömer har närmare koppling till kommersialisering och som accelererar teknikutvecklingen runt vårt kärnerbjudande.

Som vi tidigare informerat tillträder Johan Åman rollen som VD den 14 november. Johan har en bakgrund från Mycronic och som VD för Scienta Scientific.

Efter några fantastiskt givande och lärorika månader går jag därmed tillbaka till min roll som Head of Communication and Talent och hälsar Johan Åman varmt välkommen till teamet på Unibap.

 

Uppsala i november 2022

Lena W Jansson, tf. VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/,  samt biläggs detta pressmeddelande.

Uppsala, 2022-11-10

För mer information, vänligen kontakta:

Lena W Jansson

VD

[email protected]

+46 72 450 15 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022, klockan 08.00 CET. 

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som idag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA