D-Orbit första integratören som testar SpaceCloud i rymden

Unibap AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med det engelska företaget D-Orbit UK Ltd gällande uppsändning och drift av Unibap SpaceCloud iX5-100 i rymden. Unibap och D-Orbit kommer gemensamt att utföra validering och tester i syfte att utvärdera och utveckla framtida kommersiella molntjänster i rymden. Samarbetsavtalet innebär att Unibap bidrar med SpaceCloud produkter och programvara samt att D-Orbit bidrar med integration och uppsändning till rymden under andra kvartalet 2021.

Unibap kommer att leverera hårdvara och programvara till D-Orbit för integration i mars 2021 och därefter stödja satellitintegrationen till D-Orbits rymdplattform "ION" samt gemensamma utvärderingar och test efter uppsändning. IONs primära funktion är att leverera och distribuera mindre satelliter i exakta omloppsbanor. ION innehåller ett standardiserat mekaniskt, elektriskt och datagränssnitt som effektiviserar integrationen av nyttolaster, som tex innovativ teknik utvecklad av start-ups, experiment från forskningsenheter och instrument från traditionella rymdföretag med en vikt typiskt mellan 1 och 200 kg. Denna storleksordning täcker de flesta små satelliter under konstruktion eller som planeras inom "new space".

Målsättningen är att demonstrera de nya möjligheter som SpaceCloud erbjuder, att karakterisera prestanda och få praktisk erfarenhet av driften av en molnnod i en rymdfarkost som är säkert ansluten till molntjänster på jorden. En rad innovativa lösningar och applikationer kommer att demonstreras för bland annat avancerad geospatiell jordobservation och rymdlägesbild utifrån sofistikerade, AI drivna algoritmer avsedda för beslutsstöd med extremt låg fördröjning. Dessutom kommer parterna att experimentera med en mängd komprimeringstekniker för streaming av video och andra typer av data till jorden.

Unibap och D-Orbit kommer att ladda upp ytterligare SpaceCloud-applikationer och experiment utifrån tillgängliga resurser ombord under testperioden för att maximera utvärderingen av affärspotentialerna för databehandling i rymden. Möjligheter för tredje part att demonstrera programvara på det första kommersiellt tillgängliga "Cloud in Space" kan också erbjudas under 2021.

Unibap stöds som tidigare kommunicerats redan av Europeiska rymdorganisationen (ESA) genom ett pågående projekt inom det allmänna studieteknologiprogrammet (GSTP) för att underlätta integration av tredjepartsapplikationer och syftar till höjd teknikmognad av SpaceCloud tillförlitlighetsfunktioner, SafetyChip och SafetyBoot. SpaceCloud möjliggör samma typ av molntjänster som finns i serverhallar på jorden, som containeriserad orkestrering och isolering vilket gör att resurserna kan tilldelas för parallell körning av applikationer. Unibap samarbetar med en rad organisationer inklusive ENEA, USA-baserade SaraniaSat Inc, 12G Flight Systems AB för SpaceCloud-ekosystemfunktioner och applikationsdemonstrationer till missionen.

- Vi är mycket glada över att D-Orbit kommer att bli den första satellitintegratören och satellitoperatören som demonstrerar SpaceCloud i rymden. Jag är personligen stolt över att båda företagen är europeiska och att vi tillsammans kan visa en spännande väg för framtidens datadrivna rymdmolnstjänster, säger Fredrik Bruhn, chefsevangelist och styrelseledamot i Unibap.

- Vi har förberett oss för användning av avancerade datorplattformar i rymden för att kunna erbjuda moln och AI-driven databehandling som ett viktigt element i utbudet av On-Orbit-tjänster som vi kan erbjuda våra kunder, säger Simon Reid, D- Orbit UK COO. "Unibaps lösningar erbjuder högeffektiva, moderna datorprocessorer för rymdmiljön var exakt den partner vi behövde för detta uppdrag.

- Under de senaste åren har vi sett en ökning av intresset för databehandling för att öka flexibiliteten och sänka fördröjningen vid framtagandet av dataprodukter från rymden. Den planerade demonstrationsmissionen (IOD) med Unibap och D-Orbit kommer att påvisa ett nytt koncept som genererar flera dataprodukter parallellt, en metod som kan möjliggöra nya satellitlösningar i framtiden, säger David Steenari, satellitberäkningsexpert vid ESA.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 738 21 37 79

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA