REG

Unibap AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021/2022

Unibap AB:s årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-12-31 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/. Unibap har av miljöskäl valt att inte trycka årsredovisningen. En utskriven version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor samt skickas till de aktieägare och andra som begär det och uppger sin adress.

 

Uppsala 2023-05-08

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Åman
Verkställande Direktör

[email protected]

+46 70 821 00 51

 

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt bolag som med hjälp av Edge Computing erbjuder intelligenta AI-lösningar i rymden och på jorden. Unibap erbjuder tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molndatorlösningar i satelliter. På jorden kombineras AI med Machine Vision, sensorteknik, rymddata och robotik för att hjälpa våra kunder att effektivisera, kvalitetssäkra och automatisera sina processer. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA