Tingsvalvet förvärvar

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat en lager/logistikfastighet till ett fastighetsvärde om 20,6 miljoner kronor.  

Fastigheten, Terminalen 4, är belägen i Karlskoga och den uthyrningsbara arean uppgår till 1 738 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till 1,8 miljoner kronor och uthyrningsgraden uppgår till 100 procent. Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyresavtal uppgår till 3 år. Förvärvet görs till en direktavkastning om 8,5 procent och tillträde sker 2/5.

Förvärvet förutsätter marknadsmässig finansiering.

2023-02-27, 11:30

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Håkan Karlsson, VD
Tel: +46 70 618 24 61
Email: [email protected]   

Magnus Fält, vice VD/fastighetschef
Tel: + 46 70 618 24 60
Email: [email protected]

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 jan 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,6 miljarder kronor.


Om Tingsvalvet

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M

Webbplats
www.tingsvalvet.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn TINGS A ISIN-kod SE0018534471 Arctic Securities

IR-Kontakt

Håkan Karlsson VD [email protected] 070 618 24 61