REG

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) UTSER LAGO KAPITAL TILL LIKVIDITETSGARANT

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har ingått avtal om likviditetsgaranti med Lago Kapital ("Lago").

Enligt avtalet kommer Lago att ställa handelsposter i Tingsvalvets A- och B-aktier både på köp- och säljsidan i enlighet med, och inom ramen för Nasdaq Stockholm regelverk för likviditetsgaranti. I samband med avtalet har Axagon Aktiebolag lånat ut 10,000 A-aktier och 10,000 B-aktier till Lago. Syftet med likviditetsgaranti är att förbättra likviditet samt minska volatilitet. Lagos uppdrag inleds den 12 juni 2024.

För ytterligare information, kontakta:

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Håkan Karlsson, VD      Magnus Fält, vice VD/fastighetschef

Tel: +46 70 618 24 61      Tel: +46 70 618 24 60

Email: [email protected]   Email: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2024 kl. 10.00 CEST.

Om Tingsvalvet

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2024 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,9 miljarder kronor.

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.


Om Tingsvalvet

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M

Webbplats
www.tingsvalvet.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TINGS A ISIN-kod SE0018534471 Certified Adviser Vator

IR-Kontakt

Håkan Karlsson VD [email protected] 070 618 24 61