Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ingår icke-bindande avsiktsförklaring avseende förvärv av tio fastigheter

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Bolaget") har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring avseende förvärv av tio fastigheter ("Fastigheterna") som indirekt ägs av Humble Group AB (publ) ("Humble"). Det preliminära överenskomna värdet på Fastigheterna uppgår till 270 miljoner kronor.

Bolaget och Humble har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring avseende Bolagets potentiella förvärv av Fastigheterna från Humble. Det preliminära överenskomna värdet på Fastigheterna uppgår till 270 miljoner kronor. Av köpeskillingen avses 80 procent erläggas med kontanta medel och 20 procent avses erläggas genom att Bolaget emitterar preferensaktier till Humble.

Bolaget och Humble avser genomföra transaktionen i två etapper, varav den första etappen omfattar tre fastigheter med ett överenskommet fastighetsvärde om 137 miljoner kronor och andra etappen omfattar resterande sju fastigheter med ett överenskommet fastighetsvärde om 133 miljoner kronor. Avsikten är att tillträde av den första etappen ska ske i samband med undertecknande av ett för transaktionen bindande aktieöverlåtelseavtal, och att tillträde av den andra etappen ska ske senast den 1 april 2024 under förutsättning att Bolaget erhållit erforderlig finansiering för den del av köpeskillingen som avser den andra etappen. Parterna avser strukturera transaktionen avseende Fastigheterna som en s.k. "sale-leaseback", där Humble, direkt eller indirekt, ingår nya marknadsmässiga hyresavtal avseende lokaler på Fastigheterna.

Bolaget kommer, innan för förvärvet bindande aktieöverlåtelseavtal tecknas, genomföra sedvanlig due diligence-granskning av Fastigheterna och parterna kommer parallellt med granskningen förhandla villkoren i aktieöverlåtelseavtalet. Parterna avser att ingå bindande aktieöverlåtelseavtal under fjärde kvartalet 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Håkan Karlsson, VD   Magnus Fält, vice VD

+46 70 618 24 61   +46 70 618 24 60

[email protected]  [email protected]

Om Tingsvalvet:

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 oktober 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,7 miljarder kronor.


Om Tingsvalvet

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M

Webbplats
www.tingsvalvet.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn TINGS A ISIN-kod SE0018534471 Arctic Securities

IR-Kontakt

Håkan Karlsson VD [email protected] 070 618 24 61