Första dag för handel med stamaktie i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är den 15 juli 2019

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) stamaktie upptas till handel vid Spotlight Stock Market 15 juli 2019.

Konvertering av i Tingsvalvet Fastighets AB (publ):s BTA till stamaktier är avslutad/beräknas avslutas 15 juli 2019. Stamaktierna beräknas finnas på respektive värdepapperskonto 15 juli 2019. 

Handelsinformation stamaktie:

Första handelsdag: 15 juli 2019

Kortnamn för stamaktie på Spotlight Stock Market: TINGS

ISIN stamaktie: SE0012621811

Antal aktier: 3,040,000

Likviditetsgarant: Sedermera Fondkommission

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Carlsson, VD

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

+46 70 235 13 80

[email protected] 


Om Tingsvalvet

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M

Webbplats
www.tingsvalvet.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TINGS A ISIN-kod SE0018534471 Certified Adviser Vator

IR-Kontakt

Håkan Karlsson VD [email protected] 070 618 24 61