REG

Time People Group blir ISO-certifierade

Som ett led i koncernens fortsatta expansion har Time People Group och samtliga dotterbolag blivit certifierade i ISO 9001 kvalitetsledning och 14001 miljöledningssystem.

För att bli ISO-certifierad krävs ett ledningssystem och att företagen uppfyller de krav som finns uppställda i den aktuella standarden. Det är ISO, internationella organisationen för standardisering, som tar fram dessa standarder.

"Jag är glad att vi nått i mål med arbetet att certifiera hela gruppen. Detta är ett kvitto på den styrka vi har i vår organisation. Vidare ser vi det här som ett bra verktyg för att fortsätta att leverera värde till våra kunder och anställda." säger Magnus Lönn, koncern vd.

ISO 9001 är ett verktyg för effektiv kvalitetsledning medan ISO 14001 innebär att hela koncernen bedriver ett effektivt och strukturerat miljöarbete.

"Att kunna säkra högsta kvalitet i alla led i vår verksamhet ger oss en unik möjlighet att garantera våra kunder att de arbetar med en tillförlitlig och kvalitetsfokuserad partner." avslutar Magnus Lönn.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Time People Groups vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30