REG

Årsredovisning 2022/2023 för Time People Group AB (publ)

Time People Group AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2022/2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://investor.timepeoplegroup.com.

Styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning på 1,50 kr/aktie för verksamhetsåret, vilket motsvarar en direktavkastning på 6,9 % räknat på slutkursen 2023-04-30.

Första handelsdag exklusive rätt till utdelning är 15 september, avstämningsdag blir 18 september och utbetalningsdag 21 september.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Time People Groups vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:
Peter Ewers, tf koncernchef, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Hans Nygren, styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30