Time People Group AB (publ) förvärvar Waymark Solutions AB

Time People Group förvärvar 51 % av aktierna i Waymark Solutions AB med option på att köpa resterande 49 %. Waymark omsätter idag ca 40 MSEK och över 7 MSEK i vinst. Förvärvet sker 15 mars 2019 och betalas kontant ur egen kassa. Waymark blir ett dotterbolag till Time People Group.

Waymark, med 36 medarbetare, förvärvas av Time People Group. Verksamheten kommer att bli ett dotterbolag i Time People Group och breddar därmed koncernens erbjudande inom Javautveckling, JavaScript, IT-arkitektur och DevOps. Waymark har under sina 10 år byggt upp en stark kompetensprofil med medarbetare som har specialistkompetens inom tjänster rörande Javaplattformen. Waymark har en bred kundbas med stora kunder inom bland annat rese-, finans- och spelbranschen. Waymark ansvarar för att driva och utveckla två av Dataföreningen Kompetens certifierande program, Certifierad IT-arkitekt och Lead Developer.

- Att få möjligheten att komplettera och förstärka vår grupp med ett bolag som Waymark tar oss ytterligare ett stort steg mot att bli Sveriges bästa specialistkonsultkoncern. Med Waymark i gruppen kommer vi att kunna erbjuda specialister inom Javautveckling, ett område där vi tidigare inte har täckt. Deras verksamhet tillsammans med resten av koncernens bolag kommer också skapa förutsättningar för ytterligare tillväxtmöjligheter, säger Magnus Lönn, VD för Time People Group.

- Tillsammans med Time People Group kommer vi kunna fortsätta utveckla Waymark och bredda vårt erbjudande ytterligare. Att bli en del av specialistkonsultkoncernen Time People Group känns som det naturliga steget för oss och kommer att skapa ytterligare tillväxtmöjligheter för både bolaget och våra anställda, säger Per Elgh, VD för Waymark Solutions AB.

Köpeskillingen betalas kontant med egen kassa och medför ingen utspädning för befintliga aktieägare. Köpeskillingen uppgår till 16,2 MSEK. Waymark beräknas omsätta cirka 50 MSEK under verksamhetsåret 2019/20. Option om att köpa resterande 49 % av aktierna finns, och löper över en treårsperiod.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com

18 mars 2019

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, VD, Time People Group, e-post: [email protected]
Bo Nordlander, styrelseordförande, Time People Group, e-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019 kl 08.30 CET.


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30