REGMAR

Time People Group AB (publ) förvärvar återstående 49 % av Waymark Solutions AB

Time People Group förvärvar återstående 49 % av aktierna i Waymark Solutions AB enligt den option som tecknades 2019. Därmed blir Waymark Solution AB ett helägt dotterbolag till Time People Group. Waymark har sedan de kom in i gruppen 2019 haft en positiv utveckling och omsätter idag över 55 MSEK och beräknas göra över 8 MSEK i vinst.

Waymark, med 37 medarbetare, förvärvades till 51 % av Time People Group AB år 2019 med en option på att köpa resterande 49 % inom tre år som nu exekveras. Waymark har sedan de grundades för 12 år sedan byggt upp en stark kompetensprofil med medarbetare som har specialistkompetens inom tjänster rörande Javaplattformen. Verksamheten har sedan förvärvet 2019 fortsatt utvecklats positivt och erbjuder idag tjänster till hela Time People Groups kundbas inom Javautveckling, JavaScript, IT-arkitektur och DevOps. Waymark ansvarar även för att driva och utveckla två av Dataföreningen Kompetens certifierande program, Certifierad IT-arkitekt och Lead Developer.

- Det är med glädje vi nu tar nästa steg i vår framgångsrika resa tillsammans och förvärvar den utestående delen av Waymark. De senaste tre åren har verkligen visat att vi tillsammans skapar ett större mervärde för både våra kunder och anställda, säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

- Tillsammans med Time People Group har vi fortsatt kunnat utveckla Waymark i en positiv riktning vilket gett oss nya möjligheter i form av nya kunder och intressanta uppdrag. Vi har även över tid kunnat behålla samt attrahera nya konsulter, säger Per Elgh, vd för Waymark Solutions AB.

Köpeskillingen för de återstående aktierna betalas kontant och medför ingen utspädning för befintliga aktieägare. Förvärvet kommer att förbättra Time People Groups kassaflöde. Waymark införlivas till 100 % i Time People Group från och med den 1 april 2022 och kommer som de andra dotterbolagen fortsätta behålla sitt varumärke.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten  bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Time People Groups vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), mejl: [email protected]

Hans Nygren, styrelseordförande, Time People Group AB (publ), mejl: [email protected]


Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2022 kl 08.30 CET.


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30