REG

Time People Group AB (publ) förvärvar Architecture Network Sweden AB

Time People Group förvärvar 100 % av aktierna i Architecture Network Sweden AB. Architecture Network Sweden AB omsätter idag cirka 5 MSEK och räknar med ett resultat om cirka 0,3 MSEK. Förvärvet har betalats kontant ur egen kassa. Architecture Network Sweden AB blir ett dotterbolag till Time People Group och kommer att konsolideras från 1 februari 2021. Förvärvet har marginell påverkan på lönsamheten för innevarande verksamhetsår, men är en viktig pusselbit för den satsning som kommer att ske inom området.

Architecture Network Sweden, nedan kallat ArchNet, är ett specialistnätverk med fokus på arkitektur som förvärvas av Time People Group AB. Verksamheten blir ett dotterbolag i Time People Group och breddar därmed koncernens förmåga inom arkitektur och ledarskap samt förstärker gruppen inom ett flertal tekniska specialistområden. ArchNet har från starten byggt upp en stark kompetensprofil tillsammans med samarbetspartners inom arkitektur och ledarskap på strategisk, taktisk samt operativ nivå. Bolaget har ramavtal med ett flertal kunder inom Bank, finans och försäkring. Bolagets vd Vanessa Löfving kommer från och med den 12 april att fortsätta som vd för bolaget inom Time People Group.

- Det är med glädje vi välkomnar ArchNet till gruppen vilket ytterligare förstärker vårt erbjudande. Jag ser fram emot att utveckla bolaget tillsammans med Vanessa som jag vet även kommer vara ett starkt tillskott inom försäljning och affärsutveckling för hela gruppen. ArchNet ger oss en geografisk spridning och möjlighet att nå ut till nya kunder säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

- Tillsammans med Time People Group kommer vi skapa nya affärsmöjligheter tillsammans med vår gemensamma kundbas, nya medarbetare och partners. Att bli en del av specialistkonsultkoncernen Time People Group känns som det naturliga steget för oss och kommer att skapa tillväxtmöjligheter för både bolaget och anställda, säger Vanessa Löfving, vd för ArchNet.

Köpeskillingen betalas kontant ur egen kassa och medför ingen utspädning för befintliga aktieägare. Architecture Network Sweden AB omsätter idag ungefär 5 MSEK och beräknas göra ett resultat om cirka 0,3 MSEK för verksamhetsåret 2020/21. Bolaget har idag flertalet ramavtal med kunder verksamma inom bank, finans och försäkring.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Time People Groups vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30