Siv Selva ny vd för Efftre

Time People Group rekryterar Siv Selva som ny vd för Efftre AB. Siv efterträder Peter Larsson som framöver kommer att fortsätta bygga Time People Group utifrån sin roll i styrelsen, men även i rollen som specialistkonsult inom förändringsledning. Det är strategiskt viktigt för Efftre och Time People Group att Peters djupa kompetens inom förändringsledning nyttjas till fullo.

- Det känns verkligen stimulerande att börja det nya året med dessa goda nyheter. Rekryteringen av Siv Selva möjliggör fortsatt utveckling och förädling av våra specialistbolag och hela vår grupp, säger Magnus Lönn, koncernchef. Jag vill passa på att varmt välkomna Siv till oss och rikta ett extra stort tack till Peter för sitt hårda arbete med Efftre. Jag önskar dem båda stort lycka till i sina nya roller.

Siv har lång erfarenhet inom försäljning och ledarskap och kommer närmast från Avega där hon haft säljansvar för flertalet av Avegas dotterbolag. I rollen som ledare på Avega har hon jobbat med försäljning och affärsutveckling, rekrytering, bolagsstyrning och personalhantering. Formellt tillträder Siv som vd för Efftre den 7 mars. Hon kommer också att ingå i koncernledningen.

- Förändring finns ständigt på högsta ledningens agenda. För att lyckas med förändringar behövs kommunikation på olika nivåer och på olika sätt samt delaktighet för att motivera medarbetare till beteendeförändring. Här tror jag på Efftre och medarbetarnas förmåga att bidra hos våra befintliga och nya kunder. I min nya roll som ledare ser jag framemot den resan vi står inför som koncern och bolag, arbeta nära konsulterna och tillsammans sätta våra mål för 2018 och framåt, säger Siv Selva.

Efftre - fungerande förändringar i framkant Efftres konsulter har mångårig kompetens av förändringsarbeten inom IS/IT-intensiva organisationer i gränslandet mellan verksamhet och IT. Deras expertis bidrar till att IT-utvecklingen ligger i linje med de förbättringar som verksamheten har behov av. Konsulterna har erfarenhet inom många olika branscher, såväl inom det privata näringslivet som offentlig sektor.

16 januari 2018

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på beQuoted.

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2018 kl 13.00 CET.


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30