REG

Ola Gustafson ny vd för Brivalo Consulting AB

Time People Group rekryterar Ola Gustafson som ny vd för Brivalo Consulting AB. Ola efterträder Kristina Helmstein som de senaste två åren framgångsrikt har lett sammanslagningen av dotterbolagen QTEMA och Objektfabriken, vilket har resulterat i den nysatsning Brivalo är inom agil kravhantering, test och kvalitetssäkring.

Ola har mer än 20 års erfarenhet av IT-branschen och arbete med komplexa tekniska system, varav 10 år i konsultbranschen där han förutom att arbeta som konsult även ägnat en stor del åt försäljning och utveckling av konsulttjänsterna. Ola har varit med om att starta upp samt driva flera konsultbolag och har lång erfarenhet av ledande positioner. Utöver det har Ola djup kompetens i sin roll som konsult, driva stora komplexa projekt, systemarbete och förändringar.

- Ola kommer med sin energi och målmedvetenhet tillföra Brivalo stor kraft framåt i den nysatsning som görs inom agil kravhantering, test och kvalitetssäkring. Olas långa erfarenhet inom komplex försäljning och den egna konsulterfarenheten kommer skapa riktigt goda förutsättningar för Brivalo framåt, säger Magnus Lönn, koncernchef.

Formellt tillträder Ola som vd för Brivalo under hösten 2021 och kommer också att ingå i koncernledningen.

- Det känns otroligt spännande att tillsammans med kollegerna vara med om att utveckla ett redan så kompetent och erfaret bolag som Brivalo. Det fortsatt accelererande behovet av digitalisering i samhället, tillsammans med Brivalos gedigna kunnande inom systemutvecklingens alla faser, gör att förutsättningarna för fortsatt utveckling och tillväxt är mycket goda. Ser man dessutom till de oerhörda möjligheter som den samlade kompetensen inom Time People Group ger, finns det knappt några gränser för vilka komplexa projekt vi framgångsrikt kan ta oss an, säger Ola Gustafson.

Brivalo består av 30 seniora konsulter med omfattande erfarenhet inom sina kompetensområden. Bolaget erbjuder konsulttjänster samt utbildningar inom moderna agila metoder för krav, test och kvalitetssäkring. Brivalo är ett helägt dotterbolag inom Time People Group koncernen.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30