Kristina Helmstein ny vd för QTEMA Sverige AB

Time People Group rekryterar Kristina Helmstein som ny vd för QTEMA. Kristina efterträder Anita Roll som framöver kommer fortsätta att utveckla Time People Group i en strategisk och rådgivande roll.

- Rekryteringen av Kristina Helmstein möjliggör fortsatt utveckling och förädling av våra specialistbolag vilket stärker hela vår grupp, säger Magnus Lönn, koncernchef. Jag vill passa på att varmt välkomna Kristna till oss och rikta ett extra stort tack till Anita Roll som grundat och under 30 år lett QTEMA till det erkänt kunniga krav- och testbolag det är idag. Jag önskar dem båda stort lycka till i sina nya roller.

Kristina har 20 års erfarenhet av IT-konsultbranschen, med tyngdpunkt på att under de senaste åren utveckla QA- och leveransorganisationer i en agil kontext. Kristina kommer närmast från en ledande roll inom H&M som leveransansvarig och har dessförinnan haft olika ledarroller inom CGI där hon bland annat jobbat med rekrytering, försäljning och affärsutveckling inom QA-området.

Formellt tillträder Kristina som vd för QTEMA den 25 november 2019. Hon kommer också att ingå i koncernledningen. Fram till dess att Kristina börjar i november kommer QTEMAs konsultchef och grundare Anna-Karin Öster ta över det operativa ledningsansvaret för QTEMA. När Kristina väl är på plats kommer hon tillsammans med Anna-Karin att leda och utveckla QTEMA.

- Jag ser det som roligt och inspirerande att tillsammans med medarbetarna och i nära samarbete med våra kunder få fortsätta förädla och vidareutveckla QTEMA. Bolagets specialistkompetens är eftertraktad i den transformation som digitaliseringen innebär. Jag tycker att koncernens och bolagets värderingar bidrar till en attraktiv miljö där människor utvecklas och hjälper kunderna att nå sina mål, säger Kristina Helmstein.

- QTEMA står idag på en stabil plattform med Time People Group som ägare. Kompetensen inom de övriga bolagen i koncernen gör att QTEMA kompletterar TPG-familjen på ett utomordentligt bra sätt. Det känns därför helt rätt och naturligt att lämna vd-posten till nya krafter i form av Kristina Helmstein. Jag ser fram emot att fortsättningsvis verka i en strategisk och rådgivande roll på Time People Group för att bidra till att hela koncernen utvecklas, säger Anita Roll, avgående vd QTEMA.

 QTEMA är ett av Sveriges ledande konsultbolag inom krav och test och har under tre decennier verkat inom kvalitetssäkring av IT-system. QTEMAs konsulter verkar idag inom uppdrag med testautomatisering, testledning, användartester och kravställning. Bolaget har sedan länge ett nära samarbete med Blekinge Tekniska Högskola för att utvärdera och utveckla nya test- och kravmetodiker. QTEMA förvärvades av Time People Group 2018 och ingår i koncernen som ett helägt dotterbolag.

30 augusti 2019

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl 08.30 CET.


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30