Time People Group släpper sin delårsrapport för perioden 1 augusti - 31 oktober

Time People Group uppvisar en omsättning på 32,7 MSEK och ett rörelseresultat på 6,4 MSEK (EBIT) vilket motsvarar en omsättningsökning med 16 % samt en resultatförbättring på 6 % jämfört med samma period förra året. Omsättningsökning för halvåret var 19 % samt en resultatförbättring på 19 %.

Omsättningen under perioden uppgick till 32,7 MSEK (28,2 MSEK) och ett rörelseresultat (EBIT) på 6,4 MSEK (6,0 MSEK) vilket motsvarar en omsättningsökning med 16 % och en resultatförbättring på 6 % jämfört med samma period förra året. Resultatet efter skatt uppgick till 4,8 MSEK (4,5 MSEK). Summerat över halvåret, perioden 1 maj - 31 oktober uppgår omsättningen till 57,9 MSEK (48,6 MSEK) samt rörelseresultatet (EBIT) till 6,5 MSEK (5,5 MSEK) vilket motsvarar en omsättningstillväxt på 19 % samt resultatförbättring med 19 % jämfört med samma period förra året. Resultatet efter skatt för halvåret uppgick till 4,9 MSEK (4,1 MSEK).

"Vi fortsätter att fokusera på vår kärnverksamhet och det känns extra roligt att vi lyckas bra med det under ett kvartal där vi även har förberett och jobbat med vår nyemission. Ett kvitto till vårt starka team och alla våra duktiga konsulter", säger Magnus Lönn, VD för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 november till den 31 januari släpps den 14 mars 2018.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

Rapporten i sin helhet bifogas.

12 december 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]
Hans Nygren, CFO, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på beQuoted.

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2017 kl 08.30 CET.


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30