Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 augusti - 31 oktober

Time People Group uppvisar en omsättning på 40,9 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,7 MSEK. Omsättningen ökade med 25 % jämfört med samma kvartal föregående år. Bolaget är fortsatt skuldfritt med en kassa på 24 MSEK.

Omsättningen under perioden uppgick till 40,9 MSEK (32,7 MSEK) och ett rörelseresultat (EBIT) på 6,1 MSEK (6,3 MSEK). Rörelseresultatet inkluderar en kostnad för goodwill på 246 KSEK och engångs- kostnader på 343 KSEK. Rörelsemarginalen för kvartalet var 14,9 %. Rörelseresultat (EBITDA) exkl. goodwill och kostnader av engångskaraktär 6 710 KSEK (6 375 KSEK) motsvarar en marginal på 16,3 %.

- För sjätte kvartalet i rad fortsätter vi att öka vår omsättning och tar in nya affärer. Under kvartalet fortsätter vi också att växa och har välkomnat nya specialistkonsulter till gruppen. Det gör att vi avslutar kvartalet med en 19 % personalökning det senaste året vilket är väldigt glädjande, säger Magnus Lönn, VD för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 november till den 31 januari släpps den 13 mars 2019.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

12 december 2018

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]
Hans Nygren, CFO, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl 08.30 CET.


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30