Sydsvenska Hems företrädesemission registrerad och handeln med BTA upphör

Antalet aktier och röster i Sydsvenska Hem AB (publ) ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") har ökat med 1 075 793 till följd av den företrädesemission av aktier som beslutades och offentliggjordes den 1 juni 2022 ("Företrädesemissionen"). Aktierna i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie ("BTA") är den 14 juli 2022.

Företrädesemissionen registrerad

I Företrädesemissionen, som avslutades den 24 juni 2022, tecknades totalt 1 075 793 aktier. Samtliga aktier i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie ("BTA") är den 14 juli 2022. Avstämningsdag är den 18 juli 2022, varefter BTA omvandlas till aktier per den 20 juli 2022.

I dag, den 11 juli 2022, finns det således totalt 6 454 758 aktier och lika många röster i Sydsvenska Hem. Aktiekapitalet har genom Företrädesemissionen ökat med 1 075 793 SEK och uppgår efter ökningen till cirka 6 454 758 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Adielsson, Verkställande direktör
Telefon: +46 761 76 07 00
E-post: [email protected] 

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 26 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 65 200 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700