REG MAR
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023 Förbättrat förvaltningsresultat med 69%
REG MAR
Kvartalsrapport Sydsvenska Hem AB (publ) januari - september 2023 Förbättrat driftnetto och förvaltningsresultat Koncernens resultat i korthet juli - september 2023 • Hyresintäkterna uppgår för kvartalet till 24 754 tkr (18 522), en ökning med...
Pareto Securities AB till likviditetsgarant för bolagets aktier noterade på Spotlight Stock Market Sydsvenska Hem AB har utsett Pareto Securities AB till likviditetsgarant för Bolagets aktier som är noterade på Spotlight Stock Market. Syftet med likviditetsgarantin är att främ...
REG MAR
Halvårsrapport Sydsvenska Hem AB (publ) januari - juni 2023 Förbättrat förvaltningsresultat och nyförvärv Koncernens resultat i korthet januari - mars 2023 • Hyresintäkterna uppgår för kvartalet till 24 859 tkr (18 458), en ökning med 35...
Sydsvenska Hem AB (publ) förvärvar livsmedelsfastighet i Hörby Sydsvenska Hem förvärvar fastigheten Borrestad 1 i Hörby. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 3 000 kvadratmeter och är fullt uthyrd till ICA. Utöver ICA Kvantum finns...
REG
Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2023 i Sydsvenska Hem AB (publ) Vid årsstämma den 23 maj 2023 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades bland annat följande beslut: • Lars Linzander utsågs till ordförande vid stämman. • Stämman beslutade att fas...
REG MAR
REG
Kallelse till årsstämma i Sydsvenska Hem AB (publ Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org.nr 559038-4177, ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") kallas till årsstämma. Tid: Den 23 maj 2023 kl. 10.00. Aktieägare välkomna från kl....
REG
Sydsvenska Hem AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Sydsvenska Hem AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022. För ytterligare information, vänligen kontakta:Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)Tel...
REG MAR
SYDSVENSKA HEM AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 Majoritet kommersiella fastigheter, uteslutande bankfinansiering och välfylld kassa
REG MAR
Hög soliditet, låg belåningsgrad, uteslutande bankfinansiering och tillkommande kassaflöde Resultat i korthet juli - september 2022 • Hyresintäkterna för kvartalet uppgår till 18 522 tkr (19 522), en minskning med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående å...
Halvårsrapport Sydsvenska Hem AB (publ) januari - juni 2022: Sydsvenska Hem redovisar ett ökat resultat på alla nivåer i resultaträkningen både för andra kvartalet och första halvåret VD Gustav Adielsson kommenterar:Grunden för Sydsvenska Hems investeringsstrategi är att erhålla hyresintäkter från olika fastighetsslag och därigenom uppnå en diversifierad intäk...
Sydsvenska Hems företrädesemission registrerad och handeln med BTA upphör Antalet aktier och röster i Sydsvenska Hem AB (publ) ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") har ökat med 1 075 793 till följd av den företrädesemission av aktier som beslutades och o...
SYDSVENSKA HEM OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUB...
Idag inleds teckningsperioden i Sydsvenska Hems företrädesemission EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUB...
Sydsvenska Hem AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUB...
RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande - "Sydsvenska Hem genomför en säkerställd företrädesemission om cirka 97 MSEK" Sydsvenska Hem AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades tidigare idag. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:...
Sydsvenska Hem genomför en säkerställd företrädesemission om cirka 97 MSEK Styrelsen i Sydsvenska Hem AB (publ) ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") har idag beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga akti...

Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700