Pressmeddelanden

REG MAR
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023 Förbättrat förvaltningsresultat med 69%
REG MAR
Kvartalsrapport Sydsvenska Hem AB (publ) januari - september 2023 Förbättrat driftnetto och förvaltningsresultat Koncernens resultat i korthet juli - september 2023 • Hyresintäkterna uppgår för kvartalet till 24 754 tkr (18 522), en ökning med...
Pareto Securities AB till likviditetsgarant för bolagets aktier noterade på Spotlight Stock Market Sydsvenska Hem AB har utsett Pareto Securities AB till likviditetsgarant för Bolagets aktier som är noterade på Spotlight Stock Market. Syftet med likviditetsgarantin är att främ...
REG MAR
Halvårsrapport Sydsvenska Hem AB (publ) januari - juni 2023 Förbättrat förvaltningsresultat och nyförvärv Koncernens resultat i korthet januari - mars 2023 • Hyresintäkterna uppgår för kvartalet till 24 859 tkr (18 458), en ökning med 35...
Sydsvenska Hem AB (publ) förvärvar livsmedelsfastighet i Hörby Sydsvenska Hem förvärvar fastigheten Borrestad 1 i Hörby. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 3 000 kvadratmeter och är fullt uthyrd till ICA. Utöver ICA Kvantum finns...
REG
Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2023 i Sydsvenska Hem AB (publ) Vid årsstämma den 23 maj 2023 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades bland annat följande beslut: • Lars Linzander utsågs till ordförande vid stämman. • Stämman beslutade att fas...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q1 2024 Delårsrapport

Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700