REG

Sydsvenska Hem meddelar nytt antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Sydsvenska Hem AB (publ) har ökat med anledning av den i juli 2024 genomförda riktade nyemissionen (för mer information, se bolagets pressmeddelande den 13 juni 2024). Genom den riktade nyemissionen har antalet aktier och röster ökat med 245 149.

Efter genomförd nyemission uppgår det totala antalet aktier och röster i Sydsvenska Hem AB (publ) till 6 699 907.

Malmö den 4 juli 2024, kl 11.30

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 31 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 88 110 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700