Sydsvenska Hem AB (publ) har tillträtt fastighetsportfölj i Skåne och genomför riktad kvittningsemission. Tillträdda fastighetsbolag har tecknat två större nya hyreskontrakt.

Sydsvenska Hem AB (publ) ("Bolaget") som tidigare har kommunicerats ingått avtal om förvärv av bolagen Eurocorp No 2 Holding AB, Eurocorp Brågarp AB, AB Redaktören samt Angelicagruppen AB ("Fastighetsbolagen") med ett samlat underliggande fastighetsvärde om ca 502 miljoner kronor.

Bolaget har i dag den 1 juli 2021 tillträtt samtliga aktier i Fastighetsbolagen.

I samband med tillträdet har styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av den 15 april 2021 beslutat om en kvittningsemission av 2 978 965 nya aktier i Bolaget riktad till säljarna av Fastighetsbolagen. Emissionen innebär att Bolaget tillförs ca 328 miljoner kronor i eget kapital. Emissionskursen uppgår till 110,22 kronor per aktie vilket motsvarar EPRA NAV för Bolagets aktie per den 31 december 2020.

Fastighetsbolagens fastigheter har en samlad yta på ca 50 000 kvadratmeter och är i huvudsak belägna i sydvästra Skåne och består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter och har idag ett hyresvärde om ca 33,5 miljoner kronor och ett driftnetto om ca 19 miljoner kronor med ett stort inslag av värdeskapande utvecklingsmöjligheter i fastighetsbeståndet.

Fastighetsbolagen har därutöver tecknat ett tioårigt hyresavtal med Coop Sverige Fastigheter AB för etablering av en ny stormarknad i Svedala i direkt anslutning till E 65.  Byggstarten planeras till hösten 2021 och målsättningen är att butiken invigs under senare delen av 2022.  Butiken är en del av stormarknadskonceptet Stora Coop och kommer att ha en yta om ca 3 100 kvadratmeter.

Fastighetsbolagen har även tecknat ett tioårigt hyresavtal med Padel United (Padel-tennis Stockholm AB) för uppförandet av en större anläggning i Staffanstorp. Anläggningen kommer att inrymma 14 banor och etableras längs 108:an i närheten av handelsområdet med bl.a. Willys och Plantagen. Detta blir den första etableringen på den fastighet om ca totalt 25 000 kvadratmeter som Fastighetsbolagen äger i området. Padelhallen kommer att ha en yta om ca 4 500 kvadratmeter.

Hyresvärdet för ovanstående hyreskontrakt beräknas uppgå till ca 8,5 miljoner kronor.

Efter genomförd kvittningsemission ökar antalet aktier Sydsvenska Hem till 5 378 965 aktier. De nyemitterade aktierna kommer därmed att representera ca 55 % av antalet aktier och röster efter genomförd nyemission.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Linzander, styrelsens ordförande, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 708 622 219

[email protected] 

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som efter dagens tillträde indirekt äger 25 fastigheter i huvudsak i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar efter dagens tillträde en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 72 000 kvm. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017 och idag har 20 fastigheter tillträtts. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com. Uppgifter på bolagets hemsida kommer inom kort att uppdateras mot bakgrund av dagens tillträde av 20 fastigheter.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700