Sydsvenska Hem AB (publ) har sagt upp managemenavtal med Pareto Business Management AB

I samband med att bolaget Sydsvenska Hem AB bildades och kapitaliserades av Pareto Securities i början av 2016 tecknades ett managementavtal mellan Sydsvenska Hem och Pareto Business Management AB avseende den löpande övergripande förvaltningen av koncernen Sydsvenska Hem.

Avtalet stipulerar bla en sk Exit Fee, som ska utgå vid en eventuell försäljning av koncernens tillgångar eller om managementavtalet sägs upp. Exit Fee uppgår till 5,7 MSEK och ska erläggas i tre rater varav två under 2022 och en under 2023.

Tillträdet av 20 fastigheter om ca 50 000 kvm per den 1 juli 2021 från Eurocorp mfl är inledningen för Sydsvenska Hem att bygga upp en egen förvaltningsorganisation. Vilket i sin tur är bakgrunden till att Sydsvenska Hem har beslutat att säga upp avtalet med Pareto Business Management AB per den 30 september 2021.

Syftet med att bygga upp en egen organisation är att öka den framtida utvecklingspotentialen för koncernen. Idag består organisationen av Gustav Adielsson verkställande direktör, Anette Nilsson ekonomichef, Oskar Ovesson fastighetsförvaltning och Therese Andersson ekonomi. Teknisk fastighetsförvaltning utförs av extern förvaltare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Linzander, styrelsens ordförande, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 708 622 219

[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 25 fastigheter i huvudsak i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 72 000 kvm. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017 och per den 1 juli 2021 har 20 fastigheter tillträtts. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com. Uppgifter på bolagets hemsida håller på att uppdateras.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700