Planförslag klart för samråd för Sydsvenska Hem AB:s (publ) centrala bostadsprojekt i Staffanstorp

Sydsvenska Hem förvärvade 2021 fastighetsbolaget Angelica AB i Staffanstorp. I fastighetsportföljen fanns ett antal centrala fastigheter i ett område där Angelica AB bland annat utvecklat och byggt en ny vårdcentral som stod färdig 2016. Under två års tid har bolaget tillsammans med Staffanstorps kommun intensivt arbetat med att ta fram ett förslag för planområdet som omfattar totalt ca 6 900 BTA. Förslaget skickas nu ut för samråd.

Syftet med detaljplanen för området är att möjliggöra en förtätning med kvartersbebyggelse för bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsens utformning ska hålla hög kvalitet och uppnå högst 5 våningar. Planområdet är beläget i korsningspunkten Malmövägen/Södra Lundavägen i Staffanstorps tätort. Sydsvenska Hem äger fyra av de fastigheter som berörs av detaljplanen och Staffanstorps kommun äger den femte. I planområdet möjliggörs för flerbostadshus och stadsradhus om totalt 82 bostäder.

Vi är väldigt glada över att ta detta steg mot en vidareutveckling av vårt centrala fastighetsbestånd i Staffanstorp. Våra tankar kring området har gått i samklang med kommunen och vi ser fram emot att uppföra kvalitativa bostäder och lokaler i detta goda läge i Staffanstorp, säger Gustav Adielsson, VD på Sydsvenska Hem.

Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder

https://staffanstorp.se/bygga-bo-och-miljo/plan-och-byggprojekt/anton-pers-plan/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Adielsson
Verkställande direktör

Sydsvenska Hem AB (publ)
Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö

Mobiltelefon: +46 761 76 07 00
E-mail: [email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 26 fastigheter i huvudsak i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 65 200 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700