Ny verkställande direktör Sydsvenska Hem AB (publ)

Styrelsen för Sydsvenska Hem AB (publ) har utnämnt Gustav Adielsson till ny verkställande direktör med tillträde den 1 juli 2021. Gustav Adielsson kommer att ersätta John Malmström som har valt att lämna sin position i Sydsvenska Hem men fortsätter med andra uppdrag inom Pareto Business Management. Styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka John för hans insatser och önska honom lycka till i framtiden, säger Lars Linzander, styrelseordförande i Sydsvenska Hem.

Genom rekryteringen av Gustav Adielsson, som tidigare bla har varit partner på Nordier Property Advisors, får Sydsvenska Hem tillgång till en verkställande direktör med erfarenhet av transaktioner och värdeskapande fastighetsutveckling.  

Rekryteringen är första steget med målsättningen att bygga upp en egen lokalt förankrad organisation med stor erfarenhet inom fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning. I samband med detta kommer förvaltningsavtalen med Pareto Business Management att sägas upp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Linzander, styrelsens ordförande, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 708 622 219

[email protected] 

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som efter dagens tillträde indirekt äger 25 fastigheter i huvudsak i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar efter dagens tillträde en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 72 000 kvm. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017 och idag har 20 fastigheter tillträtts. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com. Uppgifter på bolagets hemsida kommer inom kort att uppdateras mot bakgrund av dagens tillträde av 20 fastigheter.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700